අහස අපේ ආර්ථික සම්පතක් - Air Space is an economic resource.

සාමාන්‍යයෙන් අප කුඩා කළ සිට පුරුදු පහුණු වී සිටින්නේ රටේ ආර්ථික සම්පත් යනුවෙන් හඳුනා ගන්නා විට සාම්ප්‍රදායික දේ හඳුනා ගැනීමටයි. උදාහරණයක් ලෙස තේ, පොල්, රබර් ආදී වැවිලි බෝග වර්ගත්, මිනිරන්, මැණික් වැනි ඛණිජ සම්පතුත් ජලය වැනි ස්වභාවික සම්පතුත් අපේ සාම්ප්‍රදායික පිළිතුරු අතර වෙනවා. ශ්‍රම බලකාය පවා සමපතක් ලෙස හදුනා ගන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද?

ඔබ නොදන්නවාට, නිතර බොහෝ දෙනෙක් කථා නොකළාට අපට ඉහළින් පවතින ගුවන් කලාපය ශ්‍රී ලංකාව සතු සම්පතක්. දැනටත් මෙයින් විශාල ආදායමක් රටට ලැබෙනවා. 1944 දී අත්සන් කළ ගුවන් ප්‍රවාහනය හා සම්බන්ධ චිකාගෝ සම්මුතියෙන් සෑම රටකටම එහි ගුවන පිළිබඳ ස්වාධිනත්වයක් නැතහොත් ස්වෛරීයත්වයක් තිබෙන බවට පිළිගන්නා අතර යම් රටක් තවත් රටක අවසර නොමැතිව එම රටට පිවිසිය නොයුතු බවට ද මෙහි පිළි ගන්නවා.

ඒ අනුව යම් රටක ගුවන් යානයකට වෙනත් රටක ගුවන් සීමාව හරහා යාමට අවශ්‍යය නම් පළමුව එම රටෙන් ඒ සදහා අවසර ලබා ගත යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවේ නම මේ අවසරය රජය වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියයි. මෙසේ  අවසර ලබා ගත්තාට පසු එම යානයට එම අවකාශය තරණය කළ හැකියි.

නමුත් මෙසේ ඉහළින් පියාසර කිරීමට නම් එම රටට යම් මුදලක් ගෙවිය යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස පකිස්ථානය අයත් ගුවන් සමාගමක් ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් සිදු කරන්නේ නම් එම සමාගම ඉන්දියානු ගුවන් කළාපය පසු කිරීමට නැතහොත් ඉහළින් ගමන් කිරීමට ඉන්දියාවේ අවසර ලබා ගත යුතුය.

මෙහිදී ගුවන අයිති රටේ රජයට අවශ්‍ය ය නම් තම රටේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වේ යයි සතෙන්නේ නම් එසේ අවසර ලබා නොදී සිටිය හැක. පකිස්ථානු ගුවන් සමාගමට මෙසේ අවසර ලබා නොදීම ඉන්දියාව විසින් කළක් සිදු කළේය.

ලංකාවට ඉහළින් ගමන් කරන යානයක ගුවන් ගත වන විට බර අනුව අයකිරීම් සිදු කරනු ලබයි. මෙය ගුවන් කළාපය නම් වූ සම්පත බාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් මෙම අයකිරීම සිදු කරයි. ලෝකයේ සෑම රටක්ම මෙසේ කරයි.
 මෙම අයකිරීම් පහත පරිදි වේ.

ගුවන් ගත වන විට උපරිම බර කි. ග්‍රෑ. 5000 ත් 90000 ත් අතර නම් ඇ.ඩො. 100
ගුවන් ගත වන විට උපරිම බර කි. ග්‍රෑ. 90000 ත් 175000 ත් අතර නම් ඇ.ඩො. 150
ගුවන් ගත වන විට උපරිම බර කි. ග්‍රෑ. 175000ත් 260000 ත් අතර නම් ඇ.ඩො. 100
260000 ට වැඩි නම්  ඇ.ඩො. 250

(ගුවන් ගත වන විට උපරිම බර - Maximum Take Off Weight - MTOW)
 මෙසේ ගුවන් භාවිතය වෙනුවෙන් වසරකට ශ්‍රී ලංකාවට විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබේ. මෙම මුදල රජය වෙනුවෙන් එකතු කරනු ලබන්නේ ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගමයි.

කෙසේ වෙතත් අප රට වැනි කුඩා රටවලට මුහුණු පාන්නට වන ගැටළුවක් වනුයේ බලවත් රටවල ගුවන් සමාගම් මෙම ගෙවීම් බෙහෝ විට පැහැර හැරීමයි.


No comments:

Post a Comment

මොනවා හරි ලියලා ගියොත් හැදෙන්න පුළුවන්....