අපිත් ප්ලේන් එකක් සල්ලී දිලා ගමුද?

ගුවන් යානා ගැන විවිධ දේ කථා කරන අපිට ඒවායේ මිළ ගණන් ගැන කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුනෙ නැහැ. පසුගිය කාලයේ අපේ රටේ විවිධ කථ බහ ඇති වුණා ගුවන් යානා මිල දී ගැනීම් ආදී දේ පිලිබඳව සහ ඒවායේ මිළ ගණන් ආදිය පිළිබඳව.

මේ ලිපියේ මම පහත දක්වන්නේ ලෝකයේ ප්‍රධාන ගුවන් යානා නිෂ්පාදන සමාගම් දෙක වන ප්‍රංශයේ Airbus ගුවන් සමාගමේ සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ Boeing ගුවන් යානා නිෂ්පාදන සමාගමේ ගුවන් යානා වල සාමාන්‍ය මිළ ගණන්.Airbus
ගුවන් යානා වර්ගය
ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන
රුපියල් බිලියන
A318
74.3
10.0
A319
88.6
12.0
A320
97
13.1
A321
113.7
15.3
A319neo
97.5
13.2
A320neo
106.2
14.3
A321neo
124.4
16.8
A330-200
229
30.9
A330-800neo
249.6
33.7
A330-200 Freighter
232.2
31.3
A330-300
253.7
34.2
A330-900neo
284.6
38.4
A350-800
269.5
36.4
A350-900
304.8
41.1
A350-1000
351.9
47.5
A380-800
428
57.8

Boeing
ගුවන් යානා වර්ගය
ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන
රුපියල් බිලියන
737-700
78.3
10.6
737-800
93.3
12.6
737-900ER
99
13.4
737 MAX 7
87.7
11.8
737 MAX 8
106.9
14.4
737 MAX 9
113.3
15.3
747-8
367.8
49.7
747-8 Freighter
368.4
49.7
767-300ER
191.5
25.9
767-300 Freighter
193.7
26.1
777-200ER
269.5
36.4
777-200LR
305
41.2
777-300ER
330
44.6
777 Freighter
309.7
41.8
777-8X
360.5
48.7
777-9X
388.7
52.5
787-8
218.3
29.5
787-9
257.1
34.7
787-10
297.5
40.2ලෝකයේ විශාලතම මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානය නිෂ්පාදනය කලේ ඒයාර් බස් සමාගම. A380 යන මේ ගුවන් යානයේ මිල රුපියල් බිලියන 57 ක් විතර වෙනවා. දක්ෂිණ අධි වේගී මාර්ගය ට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 800 ක් පමණ වියදම් වී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ මුදලින් අපිට මේ විශාල ගුවන් යානා දෙකක් පමණයි මිළ දී ගන්න පුළුවන්. 

මේ හා සමානව බෝයිං සමාගමේ විශාලතම යානය වන්නෙ B747 යානය. එහි මිල රුපියල් බිලියන 50 ක් පමණ වෙනවා. 

ලංකාවට වැඩියෙන්ම එන්නෙ A320 වර්ගයේ ගුවන් යානා. ඒ වර්ගයේ ගුවන් යානයක සාමාන්‍ය මිල රුපියල් බිලියන 13 ක් පමණ වෙනවා.

එයාර්බස් සමාගම අළුතින් හඳුන්වා දුන් ගුවන් යානය වන්නෙ A350 ගුවන් යානය. එහි සාමාන්‍ය මිල රුපියල් බිලියන 37 ත් 47 ත් අතර වෙනවා. මේ යානයට සමගාමීව බෝයිං සමාගම ඉදිරිපත් කලේ B787 යානය එහි මිල සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් බිලියන 30ත් 40ත් අතර වෙනවා. 

ඉතින් මේ අළුත්ම ගුවන් යානා වල සාමාන්‍ය මිළ ගණන්. මේ මිල ගණන් වල වෙනස් වීම් සිද්ධ වෙනවා ඒවායේ පාර්භෝගිකයින් ඉල්ලන පහසුකම් අනුව. බොහෝ ගුවන් සාමාගම් කරන්නෙ කල් බදු ක්‍රමයට ගුවන් යානා බදු ගැනීම. ඒක ආර්ථික වශයෙන් වාසි දායකයි.