ගුවන්සර තෙවන නිකුතුව

මා මීට පෙරත් සඳහන් කළා අපේ රටේ ගුවන් සේවා දැනුම අතින් දුර්වලයි කියලා. ඉතින් මේ තත්වයට විසඳුමක් ලෙස “ගුවන්සර“ ලෙස සඟරාවක් සිංහලෙන් එළි දක්වන බව දන්නවනෙ. මේ සගරාවෙ තුන්වන කලාපය දැන් නිකුත් වී තිබෙනවා. 
 මේ  පහළ තිබෙන ඡායාරූපයේ තියෙන්නෙ මෙවර කලාපයේ ඇතුළත් වන දේ.
මෙම සඟරාවේ මුල් කලාප දෙකම අපේ රටේ සියළුම ජාතික පාසැල් වලට දැනටමත් යවා අවසන්. තුන්වන කලාපය එසේ යැවීමට කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතිනවා. නුදුරේ දීම එය ලැබේවි.

පසුගිය කලාප කියවා දැනුම ලබා ගත් පාසැල් වලින් දැනටමත් අපට ස්තුති කර ලිපි එවමින් තිබෙනවා.

ඔබටත් මේ කලාපය නොමිලේ ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඔබ පහත ලිපිනට ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළ යුතු වෙනවා.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය
64, ගාළු පාර 
කොළඹ 03 
මේක කණ්ඩායමක් විධියට නැති නම් යම් කිසි සංවිධානයක් ලෙසට හෝ තනි පුද්ගලයෙකු ලෙසට කළ හැකියි. අනික අමතක කරන්න එපා මේ සඟරාව කියවලා ඒක කරන අයට ගුණ දොස් දන්වන්න. වැඩි විස්තර 0112433213, 0112394798 යන අංක වලින් දේව් සමරජීව මහතා අමතා දැන ගත හැකියි.

අපේ නිල් අහස සුරක්ෂිතයි....... ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා විගණනය - 2010

ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයෙහි ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මට්ටම සහ සම්බන්ධයෙන් නිරුපද්‍රිතතා සුපිරික්සුම් සිදුකිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ විගණනයක් පසුගිය ඔක්තෝබර් 25 සිට නොවැම්බර් 04 දක්වා සිදු කරන ලදී. මෙහිදී  ශ්‍රී ලංකාව ඉහත කර්තව්‍යන් ඉටු කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙහි ප්‍රමුඛස්ථානයක ඇති බව තහවුරු විය. ඉහත විගණන ක්‍රියාවලිය හා එහි පසුබිම පිළිබඳව සටහනකි මේ. මෙම ලිපියගුවන්සර“ 3 වන කලාපයේද පළවිය.

1944 වසරෙහිදී චිකාගෝ නගරයේදී අත්සන් කරන ලද ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සම්මුතිය හෙවත් චිකාගෝ සම්මුතිය  (Convention on International Civil Aviation/ Chicago Convention) මගින් ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවාව නිරුපද්‍රිතව සහ ක්‍රමානූකූලව පවත්වා ගෙන යාම සහ වැඩි දියුණු කිරීමත්, සියල්ලන්ටම සමාන අවස්ථා ලැඛෙන පදනම මත ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සේවා පිහිටුවමින් සකසුරුවම් අන්දමින් සහ ස්ථාවර භාවයෙන් යුක්තව එම සේවාවන් මෙහෙය වීමත්  බලාපොරොත්තු විය. මෙම සම්මුතිය මගින් ගුවන් සේවාවට අදාළ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සහ වෙනත් විධිවිධාන ගණනාවක් සම්මත කර ඇත.

චිකාගෝ සම්මුතිය මගින් ස්ථාපනය කරඇති කරුණූ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ භාරකරු ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමයට අනුබද්ධව ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය (International Civil Aviation Organization)පිහිටුවා ඇත. ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා  නිරුපද්‍රිතව, සුරක්ෂිතව සහ ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන යාම සහ වර්ධනය කිරීම පිණිස ජාත්‍යන්තර ගුවන් සංතරණයට අදාළ ප්‍රමිතීන් , නිර්දේශිතයන්, ප්‍රතිපත්ති සහ ශිල්ප ක්‍රම පවත්වාගෙන යාම, යාවත්කාලීන කිරීම සහ අලූතින් හදුන්වා දීම මෙම සංවිධානයේ කාර්භාරයයි. ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා පදනම් වී ඇති චිකාගෝ සම්මුතියෙහි ඇමුණුම් දහ අටෙහි (18 annexes) අන්තර්ගත ප්‍රමිතීන් සහ නිර්දේශිතයන් ක්‍රියාත්මක කීරීම සහ අනුගමනය කිරීම සම්මුතියේ පාර්ශවකරුවන් වන සාමාජික රාජ්‍ය 190 විසින් සිදු කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාව 1948 ජුනි මාසයේදී චිකාගෝ සම්මුතියට අත්සන් තබා එහි පාර්ශවකරුවකු වී ඇති අතර ඒ අනුව ඉහත කාර්ය්‍යන් රටතුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ ඊට අනුකූලව කටයුතු කිරීමේ අනිවාර්ය වගකීම භාරගෙන ඇත.

සාමාජික රාජ්‍යයන් විසින් ඉහත භාරගත් වගකීම නිසිසේ ඉටු කරනු ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම සදහා ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය විසින් තම පාර්ශ්ව රාජ්‍යයන්හි නිරුපද්‍රිතතා සුපරික්සුම් විගණන වැඩසටහනක් 1995 වසරේදී ආරම්භ කරන ලදී.

එම වැඩසටහන යටතේ සාමාජික රාජ්‍යයන් විසින් ස්වේච්ජාවෙන් ඉදිපත් වූ විට චිකාගෝ සම්මුතියට අදාළ ඇමුණුම් තුනක් පිරිස් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම- ඇමුණුම 1 (Personnel Licensing – Annex 1) , ගුවන් යානා මෙහෙයුම් -ඇමුණුම-06 (Operation of Aircraft –Annex 6) සහ ගුවන් යානාවන්හි යෝග්‍යතාව-ඇමුණුම් 08 (Airworthiness of Aircraft – Annex 08) අරබයා විගණනය පැවැත්වීම ආරම්භ කෙරිණ. එම වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ 1997 වසරේදී විගණනයක් සිදු කෙරුණූ අතර එමගින් රටෙහි සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයෙහි පැවති දුර්වලතා සහ අඩුපාඩුකම් රැසක් අනාවරණය කරන ලදී. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව රටතුළ සිවිල් ගුවන් සේවා කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාම සදහා  අත්‍යාවශ්‍ය වූ කාර්යයන් රැසක් ඉන්පසුව ක්‍රියාවට නගන ලදී. එම ක්‍රියාවන් අතර පෙර පැවති නියාමන ආයතනය වන සිවිල් ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවට 2002 අංක 34 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත හරහා ශ්‍රි ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පිහිටුවීම, එම ආයතනය සදහා ප්‍රමාණවත් සේවක මණ්ඩලයක් විශේෂයෙන් තාක්ෂණික නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම, අවශ්‍ය පුහුණූ වීම් ලබා දීම, සිවිල් ගුවන් සේවා නියාමන කටයුතු කාර්යක්ෂමව සහ සැලසුම් සහගතව සිදු කිරීම සදහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සහ සියලූ ක්‍රමවේද යාවත් කාලීන කිරීම සහ අලූතින් හදුන්වා දීම ආරම්භ කිරීම මෙන්ම නොබෝදා පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත වී රටෙහි සිවිල් ගුවන් සේවා නීතිය බවට පත් වූ 2010 අංක 14 දරණ සිවිල් ගුවන් සේවා පනත කෙටුම්පත් කිරීම ප්‍රධාන තැනක් ගනී.

ආරම්භයේදී ස්වේජාවෙන් ඉදිරිපත් වූ සාමාජික රාජ්‍යයන් සදහා සිදු කරන ලද ජාත්‍යන්තර විගණන වැඩසටහන 2005 වසරේදී ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා ආයතනය මගින් අනිවාර්යෙන්ම සිදු කරනු ලබන නිරුපද්‍රිතතා සුපරික්සුම් විගණනයක් ( Universal Safety Audit) බවට පරිවර්තනය විය.

එම වැඩසටහන යටතේ සිදු කරන විගණනයේදී සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ නිරුපද්‍රිතතාවයට අදාළ වූ චිකාගෝ සම්මුතියේ ඇමුණුම් 16 ක අඩංගු ප්‍රමිතීන් සහ නිර්දේශිතයන් ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර අටක් ඔස්සේ දිවයින තුළ ක්‍රියාවට නැංවීමේ සහ නියාමනය කිරිමේ ක්‍රමවේදයන්  විමර්ශනයට ලක් වේ. එම ක්ෂේත්‍ර පහත සදහන් වේ.

·         ගුවන් සේවා මූලික නීතිය -Legislation
·         නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති ආයතික ව්‍යුහය - Organization
·         පුද්ගල බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම - Personnel Licensing
·         ගුවන් යානා මෙහෙයුම - Operations
·         ගුවන් යානාවල ගුවන් යෝග්‍යතාව - Airworthiness
·         ගගන නාවික සේවා  - Air Navigation Services
·         ගගන යාත්‍රාංගන - Aerodromes
·         ගුවන් අනතුරු විමර්ශනය - Accident Investigation

 ඉහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රයන් සම්බන්ධව පහත අංශ 8 ට අදාළව විගණනය සිදු කරනු ලැබේ.

·         නීති රාමුව - Legislation
·         මෙහෙයුම් රෙගුලාසි - Operating Regulations
·         ආයතනික සැලැස්ම - Organization
·         තාක්ෂණික නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව සහ ඔවුන්ට ලබා දී ඇති පුහුණුව -Technical Personnel and Training
·         ලිඛිත මාර්ග උපදේශක  - Guidance Materials
·         පුද්ගලයින් සහ ආයතන සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලිය - Licensing and Certification
·         සහතික කරන ලද්දන්ගේ සහ ආයතන වල කටයුතු විමර්ශනය කිරීම - Surveillance
·         නීති බලාත්මක කිරීම - Enforcement

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා සම්බන්ධයෙන් වන නිරුපද්‍රිතතා අධීක්ෂණ කටයුතු පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන අයුරු පරීක්ෂා කිරීම සදහා වූ විගණනය 2010 ඔක්තෝබර් මස 25 වන දින සිට නොවැම්බර් මස 04 දක්වා පවත්වන ලදී. මෙහිදී ප්‍රශ්න 970 පදනම් කරගෙන විගණනය සිදු කරනු ලැබිණ.
ඉහත ඡායාරූපයේ සිටින්නේ ජාත්‍යන්තර විගණන කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා.
මේ පින්තූරයේ සිටින මහත්වරුන් තිදෙනා තමයි කණ්ඩායමේ අනෙක් සාමාජිකයින්.

විගණනය අවසනදී විගණන කණ්ඩායම විසින් සිදු කරන ලද සමාලෝචනයේදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉතා ඉහල මට්ටමෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් ක්‍රියාත්මක වීමද, නිරුපද්‍රිතතා විමර්ශන නියාමනයද සිදුවන බව අනාවරණය විය. තවද විගණන කණ්ඩායම විසින් කෙටුම්පත් කොට ඇති සොයාගැනීම් අනුව විගණන ක්ෂේත්‍ර අටෙහි රට තුළ ක්‍රියාත්මක වීමේ මට්ටම 91.22% ක ඉහළ මට්ටමකද ,විගණන අංශයන්හි සාර්ථකත්වය 89.88% ක ඉහළ මට්ටමක ඇති බව වාර්තා විය.

පහත තිබෙන්නෙ ඉහත ප්‍රශ්ථාරයේ කෙටි යෙදුම්.

LEG- මූලික නීතිය 
REG - මෙහෙයුම් රෙගුලාසි
ORG - ආයතනික සැලැස්ම
PER - තාක්ෂණික නිලධාරීන්ගේ ප්‍රමාණාත්මක බව සහ ලබා ඇති පුහුණුව
GUD - ලිඛිත මාර්ගේපදේශ
CER - පුද්ගල, ආයතනික සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලිය
SUR - නිරුපද්‍රිතතා විමර්ශණය
ENF - නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

මෙම මහඟු ප්‍රතිඵලය අනුව ශ්‍රී ලංකාවෙහි සිවිල් ගුවන් සේවා කටයුතු ලෝක තත්වය හා සැසඳීමේදී ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතින බවද දකුණු ආසියාතිකර රටවල් අතර ප්‍රමුඛත්වය ලබා ඇති බවද පෙනී යයි.මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති සාර්ථකත්වය ලෝකයේ බොහෝ දියුණු රටවල් හා කරට කර සිටීමක් ලෙස සඳහන් කළ හැකිය.
මේ ලබා ගත්ත සාර්ථකත්වය පිටුපස තිබෙන්නේ නිවැරදි නායකත්වය සහ කණ්ඩායම් හැඟීම. ඒ වගේම රටට යමක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයත් මේ පිටුපස අනිවාර්යයෙන් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි සේවයට තිබෙන කැපවීම. මේ විගණනයට සම්බන්ධ වූ සියළුම නිලධාරීන් දෛනික රාජකාරී කාලසීමාව නොසලකා සේවයට කැපවී කටයුතු කළා.අදට වසරයි

මේ ලියන්න යන්නෙ නම් ගුවන් සේවාව ගැන නොවේ. අදට වසරකට පෙර තමයි අපේ අහස‘ ට පළවෙනි පෝස්ට් එක දැම්මෙ. මේ වන විට ගුවන් සේවා සම්බන්ධ විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ සටහන් 37 ක් පසුගිය වසර පුරාවටම එක් කීරීමට හැකියාව ලැබී තියෙනවා. ඒ සේරටම කමෙන්ට්ස් 173 ක් ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ගාණ ඇතුලේ තියෙනවා මම උත්තර දීපුවත්.
“බ්ලොගර් ස්ටැට්“ වලින් කියන්නෙ නම් 3156 ක් මේ බ්ලොග් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. මම පවත්වාගෙන ගිය කවුන්ටර්ස් වල හැටියට ආසන්න වශයෙන් 4000 ක විතර සංඛ්‍යාවක් ඇවිත් තියෙනවා. වැඩිම ගණනක් ඇවිත් කියෙන්නෙ තියෙන්නෙ ලංකාවේ පළමු ගුවන් ප්‍රදර්ශනය කියන පෝස්ට් එක බලන්න. මේ කාල සීමාව තුළ ලැබුණ සියළු ප්‍රතිචාර මා ධෛර්යයට පත් කරවන ඒවා වීම ඉතාම සතුටට කාරණයක්. ඒ වගේම නිරන්තර සාමාජිකත්වයක් මේ සඳහා සිටින බව 30 ක් විතර වන සම්බන්ධකයින් (Join with this site) ගණනිනුත් 11 ක් වන Followers  ලා ගණනිනුත් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම දුරකථන මාර්ගයෙනුත් මට ලැබී තිබෙන ප්‍රතිචාර අනුව පෙනෙන්නෙ ‘අපේ අහස‘ තවත් සාමාජිකයින් ඉන්නවා කියන එකයි.
මම මේ ක්ෂේත්‍රයට එන විට දැනගෙන හිටියෙ අහසේ ගුවන් යානා යන බව විතරයි. කටුනායක ගුවන් තොටුපළට ගිහින් තිබුණේ ජීවිතයේ එකම වතාවයි. ඒත් පෙර පාසැල් අවධියේ. මට මතකයි කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ වැටක එල්ලිලා නවත්වලා තියෙන ගුවන් යානා දිහා බලන් සිටිය අවස්ථාව. ඒත් අද මට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ගුවන් යානයක ගමන් කරන්න, කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ සිත් සේ ඇවිදින්න. ලෝකයේ විවිධ ගුවන් සමාගම් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්න.
ලංකාවේ ගුවන් සේවා දැනුම, රැකී රක්ෂා ආදියට එකතු වෙලා ඉන්නෙ ඉතා සුළු සංඛ්‍යාවක්. තවත් සරලව කියනවා නම් මීගමුවේ සිට මොරටුව දක්වා සිටින පුද්ගලයින් වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි සිටින්නෙ. නුවර පැත්තෙත් ටිකක් ඉන්නවා. මේකට හේතුව ඔවුන්ට නිතරම මේ දේවල් දකින්න පුළුවන් වීමත් ඔවුන්ගේ ආර්ථික, අධ්‍යාපනික  හා සමාජීය පසුබිමත්. නමුත් මම තාමත් තරයේම අදහනවා අපේ ලංකාවේ ඕනෙම පළාතක ඉන්න ඕනම පුද්ගලයෙකුට මේ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. මේක විශ්මිත ක්ෂේත්‍රයක්. විශාල රැකියා ගණනක් බිහි කරන්න පුළුවන්. අපේ රටේ ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් දෙයක්.
එසේ මේ ක්ෂේත්‍රයට අන් අයට පිවිසෙන්න උපකාරී වන උපරිම දේ මම කරනවා. මගේ රැකියාවෙන් මට කරන්න පුළුවන් දේවල් මම කරලා තියෙනවා. ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙන්න පහසුම මග තමයි ගුවන් සේවාවක හෝ නියෝජිත ආයතනයක ටිකට් නිකුත් කරන නිලධාරියෙකු වීම. මේ සඳහා දෙස් විදෙස් පාඨමාලා විශාල ගණනක් තිබෙනවා. නමුත් අධික වියදමක් යනවා. මට හැකියාව ලැබුණා මේ තත්වය මගේ ආයතනයට තේරුම් කර දී ඉතාමත් සහනදායී මිළකට ඉහළ දැනුමක් ලබා දෙන පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න. දැන් මේ දවස් වල එහි තෙවන කණ්ඩායම සඳහා අයදුම් පත් භාර ගන්නවා. කියන්න සතුටුයි පළමු කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම බහුතරයක් දැනටමත් ක්ෂේත්‍රයට පිවිසිලා අවසන්.
අනික් දේ තමයි මේ “අපේ අහස“ සටහන්. මේවායින් ගුවන් සේවා දැනුම කියවන්නන්ට ලැබිලා තියෙන බව පැහැදිලි වෙනවා. ඉදිරියටත් තව තවත් දේවල් කියලා දෙන්න තමයි අදහස. තියෙන සැළසුම් වල විධියට වෙබ් සයිට් එකක් විධීයට යන්න කියලා තමයි අදහස. ඒත් මගේ පැත්තෙන් ඒ සදහා තිබෙන තාක්ෂණික දැනුම ටිකක් මදි. තව ටිකක් කල් යයි ඒ සඳහා.
තවත් දෙයක් කියන්න ඕනෙ. ඒ තමයි මම බ්ලොග් කරණයට පිවිසුනේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. ඒත් සිංහල බ්ලොගර්ස් යුනියන් එක තමයි මාව යොමු කරේ මේ සිංහල බ්ලොග්කරණයට. ඒකෙන් මගේ බ්ලොග්කරණයට වටිනාකමක් එකතු වුණා. ඊට අමතරව කොත්තු සහ ලාංකීය යන සින්ඩිකේටර් දෙකක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා සටහන් ප්‍රසිද්ධ කරන්න.   
අවසාන වශයෙන් සියළු දෙනාටම ස්තුතියි දක්වපු ප්‍රතිචාර වලට සහ ලබා දුන්න ධෛර්යට.      

ධාවන පථයේ රබර් ඉවත් කිරීම Runway Rubber Removal

ගුවන් යානා ඉහළට නැංවීම සහ ගොඩබැස්සවීම සඳහා භාවිතා කරන ධාවන පථ (Runways)කොන්ක්‍රීට් වලින් හෝ “ඇස්ෆාල්ට්“ (Asphalt) වලින් සකස් කිරීම සිදු කරනවා. අපේ ධාවන පථය ගත හොත් එය “ඇස්ෆාල්ට්“ වලින් සකසන ලද එකක්. ඇත්තටම ඇස්ෆාල්ට්-කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්නෙ. මේ භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා තීරණය කරන්න බොහෝ දේවල් භාවිතා කරනවා. ධාවන පථය පිහිටන ස්ථානයේ දේශගුණය, කාලගුණය, උෂ්ණත්වය, පසේ ස්වභාවය, ගොඩ බැස්සවීමට බලාපොරොත්තු වන යානා වර්ග, එක් කාල පරාසයකදී මෙහෙයුම් කරනු ලබන යානා සංඛ්‍යාව ආදි බොහෝ දේ ඒ අතර වෙනවා. විශේෂයෙන් ශීතල දේශගුණයක් තිබෙන රටවල කොන්ක්‍රීට් ධාවන පථ භාවිතය උණුසුම් දේශගුණයක් තිබෙන රටවලට වඩා වැඩියි.
ධාවන පථයේ ශක්තිමත් බව එය සකස් කරන අවස්ථාවේදී තීරණය කරනු ලබන අතර මෙහිදි යම් විශාල යානයක් ගොඩබැස්සවීමට අවශ්‍ය ශක්තිමත් භාවයක් ඇතිවන විධියට එය සකස් කරනු ලබනවා.
ධාවන පථයක යානයක් ගොඩබැස්සවීමේදී යානයේ රෝද ධාවන පථය හා ගැටීම නිසා රෝදයේ රබර් ධාවන පථය මත තැන්පත් (Rubber Deposit) වීමක් සිදු වෙනවා. සාමාන්‍ය බෝයිං 747 (B747) වර්ගයේ යානයක් එක් වරක් ගොඩ බැස්සවීමේදී රබර් කිලෝ 3 ක් පමණ තැන්පත් වීමක් සිදු වෙනවා. දීර්ඝ කාලීනව මෙසේ රබර් තැන්පත් වීම නිසා ධාවන පථයේ ඝර්ෂණය අඩු වීමක් සිදු වෙනවා. එවිට ඉතිං කියන්න ඕනෙ නැහැනෙ. ලිස්සලා යනවා.

ඔය පහළ තියෙන්නෙ අපේ ධාවන පථයේ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපය (Google Earth). මේකෙ පළමු පින්තූරය තියෙන්නෙ ධාවන පථයේ එක් කොනක රබර් තැන්පත් වීම. බලන්න අනෙක් තැන් වලට වඩා මේ ස්ථාන කළු පැහැය වැඩියි. අනෙක් කොනත් ඒ වගේ. මොකද මේ දෙපසේ තමයි යාන ගොඩ බැස්සවීමේදී පළමුවෙන්ම ගැටීම සිදුවන්නෙ.  යටින් තයෙන්නෙ සම්පූර්ණ ධාවන පථය. එහි දෙපස අනෙක් ස්ථාන වලට වඩා කළු පැහැය වැඩියි. 


මෙන්න මේ තැන්පත් වන රබර් අනිවාර්යයෙන් ඉවත් කිරීමක් සිදුකළ යුතු වෙනවා. මේකට ක්‍රම කීපයක් භාවිතා කරනවා. අධි පීඩන ජල ධාරාවක් එල්ල කීරීම, වැලි වැනි රළු ද්‍රව්‍යක් අධික පීඩනයක් යටතේ එල්ල කිරීම, රබර් දිය වන ආකාරයේ රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම, රබර් ඉවත් කිරීම සඳහා නිපදවා ඇති උපකරණ භාවිතා කිරීම ආදිය මේ ක්‍රම ලෙස දක්වන්න පුළුවන්.

මේ තියෙන්නෙ ඒ වගේ රබර් ඉවත් කරන වාහන. පේනවනේ රබර් තැන්පත් වෙලා තියෙන විධිය. 


මේ පහළ තියෙන්නෙත් ඒ වගේ තරමක් මිළ අධික වාහනයක්.

මේ තියෙන්නෙ අධි පීඩන ජල ධාරා මගින් රබර් ඉවත් කිරීම.

බ්‍රසීලය වගේ නිතර වැසි ලැබෙන රටවල ධාවන පථයේ ලිස්සන සුළු ස්වභාවය අඩු කිරීම සඳහා කුඩා වලවල් (Graves) ඇති කරනු ලබනවා. මේ ධාවන පථ වල රබර් තැන්පත් වීම අධිකයි. ඒවායේ රබර් ඉවත් කිරීම සදහා පහත ආකාරයේ උපකරණයක් භාවිතා කරනවා.

අපේ රටේ මේ සඳහා කරන්නේ රසායන දුව්‍ය භාවිතා කර අතින් රබර් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමයයි. මේ ක්‍රමයේදී රසායන ද්‍රව්‍ය යොදා පසුව ඒවා සෝදා ඉවත් කළ යුතුයි. එතෙක් ධාවන පථය භාවිතය ගැනීම අනතුරුදායකයි.  අධි තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කිරීම අධික වියදම් සහිත දෙයක්. අපේ රටට මෙවන් උපකරණයක් ලබා ගැනීම තරමක් අපහසුයි.
වෙනත් රටවල මෙසේ ධාවන පථ වල නඩත්තු කටයුතු සඳහා වෙනම වේලාවක් වෙන් කර තිබෙනවා. තවත් රටවල රාත්‍රියට ගුවන් තොටුපළවල් වසා දමන නිසා රාත්‍රියේ දී ඒ නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනවා.   කටුනායක අපේ ගුවන් තොටුපළේ මෙතුවක් කාලයකට මේ සඳහා කාල සීමාවක් වෙන් කර තිබුණේ නැහැ. මේකට බොහෝ හේතු තිබෙනවා. ඒ කියන්නෙ අපේ ධාවන පථයට මෙහෙයුම් අඩු වීම ආදිය තමයි. 

නමුත් දැන් මේ කාල සීමාව වෙන් කර තිබෙනවා.

නොවැම්බර් මස 3 වන දින සිට සෑම බදාදා දිනකම පස්වරු 2.30 සිට 5.30 දක්වා ධාවන පථය වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙන අතර ඒ කාල සීමාවේ දී මේ නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතයි. මේ නඩත්තු කටයුතු යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ රබර් ඉවත් කිරීම පමණක්ම නොව ධාවන පථය මත අදාළ සළකුණු පින්තාරු කිරීම ආදියයි. 

මෙම වේලාව වෙන් කිරීම පිළිබඳව දැනටමත් ගුවන් සමාගම් ඇතුළු අදාළ ආයතන වෙත NOTAM මගින් දැනුම් දී තිබෙනවා. NOTAM යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ Notice to Airmen කියන එකයි. මේ වෙලාවෙදි දැනට එන්නෙ ඉන්දියාවෙ සිට පැමිණෙන ගුවන් යානායි. මේ නව ක්‍රමය යටතේ ඒවායේ කාලසටහන් වෙනස් වීමක් සිදු වෙනවා.  

ලංකාවේ ප්‍රථම ගුවන් ප්‍රදර්ශණය First Air Show in Ceylon (Sri Lanka)

ඔය කට්ටිය අහලා ඇති ලෝකයේ විවිධ රටවල ගුවන් ප්‍රදර්ශණ (Air Shows) පවත්වනවා. මම කියන්නේ ගුවන් සංදර්ශණ නෙමෙයි. ගුවන් යානා ක්ෂේත්‍රයේ නව නිෂ්පාදන ආදිය පාරිභෝගිකයින්ට හඳුන්වාදීම තමයි මේවායේ අරමුණ වන්නේ. මේ ළඟඳි චීනයේත් මේ වගේ ප්‍රදර්ශණයක් තිබුණා. නමුත් ලංකාවේ අපිට නම් මේක එච්චර පළපුරුදු දෙයක් නොවේ. මොකද කොච්චර ප්‍රදර්ශණ තිබුණත් ගුවන් ප්‍රදර්ශණ වගේ දේවල් තියන්නෙ නැහැනෙ.

නමුත් 1911 වගේ ඈත අතීතයේ දී ලංකවේ ගුවන් ප්‍රදර්ශණයක් තිබුණා කියලා තොරතුරු හමු වෙනවා. ඇත්තටම මේක මහා විශාල දෙයක් නොවේ අද කාලේ හැටියට. නමුත් 1903 පළමු ගුවන් ගමන ගියායින් අවුරුදු 7 ට පසුව ලංකාව වගේ රටක මේ වගේ ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීම ඉතාම විශේෂිතයි.

ලංකාවට පළමු ගුවන් යානය ගෙනාවේ 1911 සැප්තැම්බර් මස 12 වන දින “රැබෙන් ෆැල්ස්“ (Rabenfels) කියන නැවෙන්. මේ යානය දෙදෙනෙකුට ගමන් කළ හැකි “බ්ලැරියට්“ මොනෝප්ලෙන් (Bleriot Monoplane) වර්ගයේ යානයක් තමයි ගෙනත් තියෙන්නෙ. මේ යානය ගෙනවිත් තිබෙන්නේ කොලින් බ්‍රවුන් (Collin Browne) කියන යුරෝපීය ජාතිකයෙක්. ඒ වගේම ඒ යානය මුලින්ම ගෙනවිත් තියෙන්නේ රු. 7490/- ට. වඩාත් සිත්ගන්නා සුළුදෙය වන්නේ මේ යානය මිළ දී අරන් තියෙන්නේ යම් ආයතනයකින් ලබා ගත් ණය මුදලකින්.
                                   (Ceylon Independence පුවත්පත වාර්තා කර තිබූ අන්දම)

මේ යානය අශ්ව බල 50 කින් යුතු එන්ජිමක් සහිත වූ අතර එන්ජිම සිලින්ඩර් 7 න් යුක්ත වී ඇත. යානයේ පළල අඩි 28 ක් පමණ ද දිග අඩි 32 ක් පමණ ද වී ඇති අතර එක් තටුවක දිග අඩි 13 ක් පමණ විය. යානයේ වේගය පැයට සැලතපුම් 100 ක් පමණ වී ඇත. 

                                          (මේ තියෙන්නේ බ්ලැරියට් වර්ගයේ යානයක්)

සැප්තැම්බර් මාසයේ ගෙන ආ මේ යානය නොවැම්බර් මස ජනාතා ප්‍රර්ශණයට තබා ඇති අතර එය පැවැත්වෙන බවට පුවත්පත් දැන්වීම් පවා පළ කර තිබේ. මෙහි තවත් රසවත් දෙයක් වනුයේ මේ ප්‍රදර්ශණය නැරඹිම සඳහා එක් අයෙකුගෙන් රු. 10/- ක් අයකරනු ලබන බව ඒ දැන්වීම් වල පළ කර තිබේ. ඒ මුදල ඒ කාලයේ හැටියට ඉතා විශාල මුදලක්. කෙසේ වෙතත් මේ ප්‍රදර්ශනය පැවැත් දින 6 ක පමණ කාලයේ දී දෙවන දිනයේ මෙම ගාස්කුව රු. 3/- දක්වා පහළ දමා තිබේ. 

                                  (Ceylon Independence පුවත්පතේ පළ කර තිබූ දැන්වීම)


ප්‍රදර්ශනය පවත්වා ඇත්තේ “රැකට් කෝට්“ (Racquet Court)නම් ස්ථානයක වන අතර එහි සකස් කරන ලද ටෙන්ට් (Tent) එකක් තුළ කුඩා වේදිකාවක් මත යානය ප්‍රදර්ශනය සඳහා තබා තිබේ. ඒ වේදිකාවේ සිව් කොණෙහිම මල් පැල තබා අලංකාර කර තිබේ. ප්‍රදර්ශණය කළ කාල සීමාව තුළදී යානය පියාසර කර පෙන්වා නැති අතර එන්ජිම පණ ගන්වා පමණක් පෙන්වා ඇත. එන්ජිම පණ ගැන්වූ පසු යානය ඉදිරියට යාම වැළැක්වීම සඳහා හැඩි දැඩි පුද්ගලයින් කීප දෙනෙක් යානය අල්වා ගෙන සිට ඇත.

කෙසේ වෙතත් යානය නරඹීම සඳහා සිතූ තරම් ජනකායක් නොපැමිණි අතර විශේෂයෙන් යුරෝපීය ජාතිකයින්ගේ නොපැමිණීම කැපී පෙණින. මේ සම්බන්ධයෙන් කණගාටුවට පත් බ්රීවුන් මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් 1911 නොවැම්බර් 13 වන දින Ceylon Observer පුවත් පතට ලිපියක් ලියමින් දැන්වත් එය නැරඹිම සඳහා පැමිණෙන ලෙස ඉල්ලා තිබේ. 

මේ ප්‍රදර්ශණය ලංකාවේ පළමු ගුවන් ප්‍රදර්ශණය ලෙස වාර්තා වූ අතර බ්‍රවුන් මහතා මුලින්ම ගුවන් යානයක් ලංකාවට ගෙන පුද්ගලයා ලෙස වාර්තා පොතට එක්විය. නමුත් ඔහුට යානය ඉහළ නංවා යළි ගොඩබා සම්පුර්ණ ගුවන් ගමනක් සිදු කිරීමට හැකියාව ලැබී නොමැත.