ගුවන් ටිකට්පත් නිකුතුව පිළිබඳ පාඨමාලාව AIRLINE RESERVATION & FARES CALCULATION COURSE

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාතික ගුවන් සාමාගම් දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එකක් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සාමාගම. අනෙක මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම. කවුරු කොහොම කිව්වත් මේවා ජාතිය සතු දේවල්. මීට අමතරව දැනට ශ්‍රි ලංකාවට අන්තර්ජාතික ගුවන් සමාගම් 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මෙහෙයුම් කරනු ලබනවා. මේවායේ දේශීය සේවකයින් විශාල ප්‍රමාණයක් සේවය කරනවා. මෙයිනුත් සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ගුවන්ටිකටිපත් නිකුත් කරන නිලධාරීන්. මේ ගුවන් ටිකට්පත් නිකුත් කිරීම ආවාට ගියාට කරන්න බැහැ. ඒකටත් හොද දැනුමක් අවශ්‍යයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ලොවම පිළිගත් පාඨමාලා තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමය මගින් මෙහෙය වනු ලබන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තමයි මෙහි බයබලය ලෙස පිළිගැනෙන්නේ. නමුත් වැය කුළ යුතු මුදල ඉතා විශාලයි. සමහර විට එය රු. 100000/- විතර වෙනවා.

මීට අමතරව දේශියව විවිධ ආයතන විසින් මේ හා සමාන පාඨමාලා විවිධ මට්ට්ම් වලින් පවත්වාගෙන යනු ලබනවා. ඒවායේ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම නම් ප්‍රශ්ණකාරීයි. ලැබෙන දැනුමත් සාපේක්ෂව අඩුයි. ඒවගේම අඩු දැනුමක් ඇති අය ගුවන් සමාගම් වල සේව‍ය කිරීම නිසා පාරිභෝගිකයින්ටත් විවිධ අපහසුතා පැන නගිනවා.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට ලැබෙන පැමිණිලි වලින්ම මෙය පැහැදිලි වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කරන ලද දීර්ඝ කාලීන අධ්‍යයනයකින් පසුව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය තීරණය කළා ගුවන් ටිකට්පත් නිකුතුව පිළිබඳව පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න. දැන් එහි පළමු කණ්ඩායම මුදාහැර අවසන්.

සතුටුදායකම දෙය තමයි ඔවුන් සියළු දෙනාම රැකියාවන් කරනවා. දැන් ඒ පාඨමාලාවේ දෙවන කණ්ඩායම ආරම්භකිරීමට අයදුම්පත් භාර ගන්නවා. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර 0112441522 න් හරි සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ www.caa.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකියි.

රාජ්‍ය ආයතයක පාඨමාලාවක් නිසා ජාත‍‍‍්‍යන්තරවත් මෙය පිළිගැනීමට ලක් වෙනවා.

2 comments:

  1. කියෙව්වා. විස්තර වලට ස්තුතියි !

    ReplyDelete
  2. කියෙව්වා. විස්තර වලට ස්තුතියි !

    ReplyDelete

මොනවා හරි ලියලා ගියොත් හැදෙන්න පුළුවන්....