අපි නුවර!

දැයට කිරුළ කියන්නෙ ජාතික ප්‍රදර්ශණයක්. මේ ප්‍රදර්ශණය මම දකින්නේ අධ්‍යාපනික වටිනාකම පැත්තෙන් වටින දෙයක් විධියට. මොකද නිකම්ම සංගීතයක් බලනවට වඩා එළියට එනකොට අඩු තරමින් නොදන්න එක දෙයක් හරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්නෙ. 
දැයට කිරුළ මේ සැ‍රේ තියෙන්නෙ නුවර  පල්ලෙකැලේ. මේකෙදි මම වැඩ කරන තැන වන සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියත් ප්‍රදර්ශණ කුටියක් පවත්වාගෙන යනවා. වරාය හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය යටතේ තමයි තියෙන්නෙ. හරියටම කියනවා නම් F1 කොටසේ. මමත් එතන කාර්යාවලියට සක්‍රියව දායක වෙනවා. තවත් සරලව කියනවානම් පළවෙනිදා ඉඳන් දිගටම මමත් මේ ප්‍රදර්ශණ කුටියේ ඉන්නවා. (ප්‍රදර්ශණ භාණ්ඩයක් නම් නෙමේ) නුවර අයටත් ළගපාත ඉන්න අයටත් මම මේ ප්‍රදර්ශණ කුටියටත් එන්න කියලා කියනවා. පුංචිම දෙයක් හරි ඉගෙන ගෙන යන්න පුළුවන්නෙ.

2 comments:

  1. ඕක බලන්න එන්න අදහසක් තියනව...අවොත් අනිවාර්යයෙන් ඔය පැත්තේ එනවා..:)

    ReplyDelete
  2. බලමුකෝ.. මාත් ඉන්නේ ඔය ළඟපාතම තමා.

    ReplyDelete

මොනවා හරි ලියලා ගියොත් හැදෙන්න පුළුවන්....